Schuldenaanpak 2.0

DOCK

DOCK's Schuldenaanpak 2.0

DOCK is onder andere actief in Rotterdam. Met het project 'Schuldenaanpak 2.0' en een focus op motivatie, stresshantering en lotgenotencontact zet de welzijnsorganisatie zich in voor wijkbewonders in de Rotterdamse wijk Charlois.

Schuldenaanpak 2.0 is een versterking van het bestaande traject ‘Stop de Schulden’ en heeft drie speerpunten: motivatie, stresshantering en lotgenotencontact.

  • Motivatie: Aanpak van schuldproblemen vraagt doorgaans veel van deelnemers. Om hun financiële problemen duurzaam op te lossen, moeten ze hun gedrag en gewoonten aanpassen. Motivatie (o.a. doelen stellen en grenzen stellen) is daarom essentieel om het schuldtraject succesvol af te ronden.
  • Stresshantering: Mensen met schulden ervaren vaak veel en langdurig stress. Chronische stress veroorzaakt lichamelijke en psychische klachten en concentratieverlies. In zes workshops van anderhalf uur wordt gewerkt aan stresshantering en stressreductie.
  • Lotgenotencontact: Wanneer deelnemers onderling contact hebben, ontwikkelen ze meer zelfvertrouwen doordat ze inzien dat ze niet de enigen met problemen zijn. En ze kunnen elkaar advies en steun geven. Dit gebeurt bij het lotgenotencontact na afloop van de workshops. Vrijwilligers begeleiden dit.
Partner:
Draagt bij aan de elementen:
  • Orde en overzicht
  • Kennis en begrip
  • Inkomen genereren
  • Uitgaven beheersen