Colours of Impact

.

Colours of Impact

Stichting Colours of Impact begeleidt met het project 'Financieel fit, aan de slag met je talent!' vrouwen vanaf 25 jaar in de Rotterdamse wijken Feijenoord en Charlois die in de financiële problemen zitten of daarin dreigen te belanden.

Na drie groepsbijeenkomsten van ‘Financieel Fit’ zijn de vrouwen in staat om zelfstandig hun financiële huishouden te voeren en tijdig hulp in te schakelen bij problemen. In de vervolgcursus ‘Ontdek je talent’ zoeken de vrouwen tijdens vijf bijeenkomsten naar wat ze kunnen en willen. Ze schrijven een actieplan met daarin een concrete aanpak voor het inzetten van hun talent.

Financieel Fit

De doelgroep bestaat uit vrouwen met (dreigende) schulden zonder inkomen, met een bijstand-, WIA- of AOW-uitkering (zonder pensioen). De vaardigheden die Colours of Impact aan deze vrouwen leert zijn gebaseerd op de Nibud-competenties voor financiële zelfredzaamheid. De vrouwen worden zich bewust van hun financiële situatie, brengen structuur aan in hun financiën en werken aan gedragsverandering om hun financiële huishouding op orde te brengen.

Ontdek je talent

Na het fundament van de 'Financieel Fit'-training, gaan ze vervolgens actief aan de slag om hun eigen professionele ontwikkeling te gaan vormgeven. De vrouwen gaan op ontdekkingstocht naar zichzelf: wat kunnen ze, waar krijgen ze energie van, wat willen ze? Vervolgens stellen ze samen met de begeleiders een lijst op met acties om hun doelen daadwerkelijk te realiseren. Na vijf workshops brengen de deelnemers hun plannen in praktijk. Tijdens de terugkomdag twee maanden later bespreken de deelnemers hun vorderingen onderling.

Partner:
Draagt bij aan de elementen:
  • Orde en overzicht
  • Kennis en begrip
  • Inkomen genereren
  • Uitgaven beheersen