Talentcoach Amsterdam

Talentcoach

Talentcoach Amsterdam

De Regenboog Groep helpt via het project Talentcoach deelnemers op weg uit de armoede naar zelfredzaamheid door stappen te zetten richting werk, vrijwilligerswerk of scholing.

Voor wie is dit project?

Talentcoach richt zich op mensen die langdurig in armoede leven en een betere toekomst willen. Sinds 2011 heeft Talentcoach ruim 250 mensen ondersteund via een gratis individueel coachtraject door vrijwilligers uit het bedrijfsleven.

Hoe werkt het project?

Na een training (individueel coachtraject in combinatie met workshops) hebben deelnemers vaardigheden ontwikkeld, zoals meer inzicht in de eigen talenten, capaciteiten en ontwikkelpunten. Ook heeft de deelnemer meer structuur in het leven en zijn de communicatieve en sociale vaardigheden versterkt. De doelstelling van Talentcoach is dat na afloop minimaal 70% een betaalde baan heeft, vrijwilligerswerk doet of een opleiding gaat volgen.

Talentcoach is onderdeel van het programma van Schulden naar kansen in Amsterdam Noord, Zuidoost en Nieuw-West.

Partner:
Draagt bij aan de elementen:
  • Orde en overzicht
  • Kennis en begrip
  • Inkomen genereren
  • Uitgaven beheersen