Op Eigen Kracht Training

Op Eigen Kracht

Op Eigen Kracht Training

Op Eigen Kracht is een training via De Regenboog Groep voor mensen die (tijdelijk) wat minder te besteden hebben. Het doel van de training is deze mensen financieel zelfredzamer te maken en ze op eigen kracht beter aan de maatschappij te laten deelnemen.

Hoe werkt het project? 

In 10 bijeenkomsten krijgen deelnemers handvatten om steviger in hun schoenen te staan. De bijeenkomsten worden geleid door een trainer, maar er worden ook gastdocenten uitgenodigd om te vertellen over gezond eten, energiebesparing en omgaan met stress. En deelnemers kunnen tips en ervaringen met elkaar delen.

Wat levert het project op?

Deelnemers bloeien op tijdens de training. Ze hebben steun aan elkaar, gaan hun post weer openen, durven nee te zeggen, gaan vrijwilligerswerk doen of nemen een thuisadministratiemaatje. Ze komen uit hun isolement en doen weer vaker mee aan sociale en maatschappelijke activiteiten. 

Op Eigen Kracht is onderdeel van het programma van Schulden naar kansen in Amsterdam Noord, Zuidoost en Nieuw-West.

Partner:
Draagt bij aan de elementen:
  • Orde en overzicht
  • Kennis en begrip
  • Inkomen genereren
  • Uitgaven beheersen