Privacy statement

Privacy statement

Bij het verlenen van ondersteuning aan een maatschappelijke organisatie zijn persoonsgegevens nodig. Stichting van Schulden naar Kansen respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar cliƫnten. Met uw persoonsgegevens wordt dan ook zorgvuldig omgegaan. Stichting van Schulden naar Kansen verwerkt uw gegevens in overeenstemming met de actuele wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Stichting van Schulden naar Kansen heeft de verwerking van uw persoonsgegevens aangemeld bij haar Functionaris voor de gegevensbescherming, zoals beschreven in artikel 62 Wet bescherming persoonsgegevens. De Functionaris voor de gegevensbescherming ziet erop toe dat de verwerking in overeenstemming is met de wet en de gedragsregels.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het verlenen van ondersteuning aan een maatschappelijke organisatie zijn persoonsgegevens nodig. Stichting van Schulden naar Kansen respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar cliĆ«nten. Met uw persoonsgegevens wordt dan ook zorgvuldig omgegaan. Stichting van Schulden naar Kansen verwerkt uw gegevens in overeenstemming met de actuele wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Stichting van Schulden naar Kansen heeft de verwerking van uw persoonsgegevens aangemeld bij haar Functionaris voor de gegevensbescherming, zoals beschreven in artikel 62 Wet bescherming persoonsgegevens. De Functionaris voor de gegevensbescherming ziet erop toe dat de verwerking in overeenstemming is met de wet en de gedragsregels.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij de aanvraag voor ondersteuning vragen wij om persoonsgegevens en andere gegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren van een samenwerkingsovereenkomst of het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, voor activiteiten gericht op de vergroting of continuering van het klantenbestand.

Uiteraard verwerken we dan alleen maar die gegevens die daarvoor nodig zijn. We zorgen ervoor dat voor elk soort verwerking alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, doelgericht, en niet bovenmatig zijn. Verder geldt zoals gezegd dat elke verwerking in overeenstemming is met de actuele wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

Inzage en correctie

Wanneer u al een relatie met ons bedrijf heeft, kunt u ons om een opgave vragen welke gegevens over uzelf door ons geautomatiseerd worden verwerkt of in een bestand zijn opgenomen. Wij kunnen een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van deze gegevens. Bevat het door ons verstrekte overzicht onjuistheden dan kunt u schriftelijk (elektronisch) om aanpassing dan wel wijziging verzoeken. Dit verzoek kunt u richten aan de Functionaris Gegevensbescherming van Nationale-Nederlanden, Schenkkade 65, 2595 AS Den Haag, locatiecode G06.005. Binnen vier weken ontvangt u bericht of aan dit verzoek kan worden voldaan.

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving. Wij raden u dan ook aan om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze website bezoekt.

Vragen

Als u vragen hebt over het privacy statement kunt u zich wenden tot Stichting van Schulden naar Kansen via vanschuldennaarkansen@nn-group.com.