.

ANBI

1. Stichting van Schulden naar Kansen

RSIN: 818904355
KvK-nummer: 34291840
BTW-nummer: 8189.04.355.B01
IBAN: NL16 ABNA 0417 6018 59
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting van Schulden naar Kansen
Statutaire zetel: Den Haag
Bezoekadres: Schenkkade 65, 2595 AS, Den Haag
E-mailadres: vanschuldennaarkansen@nn-group.com
Datum akte van oprichting: 10.01.2008
Standaardformulier ANBI

De stichting is opgericht in 2008 als Delta Lloyd Foundation. Sinds 2018 gaat de stichting verder onder de naam Stichting van Schulden naar Kansen. Alle vermeldingen van Delta Lloyd Foundation op deze website hebben betrekking op Stichting van Schulden naar Kansen.

2. Stichtingsbestuur

 • Fleur Hudig, Head of Corporate Citizenship NN - voorzitter en secretaris
 • Peter Paul Boon, Head of Tax NN - penningmeester
 • Martijn Hoogeweegen, CEO Individual Life Nationale-Nederlanden - bestuurslid
 • Martijn Schut, directeur Schut Advies en Interim - bestuurslid
 • Anne-Mieke de Peuter, directeur PLANgroep - bestuurslid

De bestuursfuncties bij Stichting van Schulden naar Kansen zijn onbezoldigd.

3. Doelstellingen

Stichting van Schulden naar Kansen maakt zich sinds 2008 sterk voor het stimuleren van financiële zelfredzaamheid in Nederland. De projecten en initiatieven die de stichting steunt of zelf opzet, bieden kennis en kansen voor kwetsbare groepen in de samenleving. De stichting richt zich in eerste instantie op het versterken van de financiële aspecten van zelfredzaamheid:

 1. Orde en overzicht in de eigen administratie
 2. Kennis en begrip van basale financiële zaken
 3. Inkomen genereren
 4. Uitgaven beheersen: gedrag, kennis en vaardigheden

Doelstellingen Stichting van Schulden naar Kansen

 1. Het doel van de stichting is primair het bevorderen van de (financiële) zelfredzaamheid van sociaal kwetsbare groepen in de samenleving alsmede het ondersteunen van maatschappelijke en culturele projecten op andere terreinen.
 2. De stichting probeert haar doelstellingen onder meer te bereiken door:
  (i) educatie en voorlichting;
  (ii) donaties en sponsoring;
  (iii) het aangaan van duurzame samenwerkingsverbanden met maatschappelijke organisaties;
  (iv) het faciliteren van vrijwilligerswerk door medewerkers van Nationale-Nederlanden ten behoeve van maatschappelijke projecten; zowel individueel als in teamverband, alsmede het verrichten van al hetgeen wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
 3. De stichting wordt gefinancierd zowel door Nationale-Nederlanden als door financiers die niet verbonden zijn met Nationale-Nederlanden.
 4. De stichting beoogt niet het maken van winst.

4. Beleid

Download hier het actuele beleidsplan van de stichting. Klik hier voor het addendum op het beleidsplan, dat betrekking heeft op het jaar 2021.
De financiële verantwoording lees je in het jaaroverzicht.

Bekijk de jaaroverzichten van Stichting van Schulden naar Kansen.

Medewerkers activeren en mobiliseren voor vrijwilligerswerk

Nationale-Nederlanden geeft al haar medewerkers in Nederland de gelegenheid om vrijwilligerswerk te doen via stichting van Schulden naar Kansen. De stichting stelt zich ten doel om mensen in Nederland financieel bewust en financieel zelfredzaam te maken. Wij willen dat bij voorkeur bereiken door onze sterke kwaliteiten in te zetten voor kwetsbare groepen. Het vrijwilligerswerk dat medewerkers van Nationale-Nederlanden doen via stichting van Schulden naar Kansen is meestal financieel gerelateerd en kan zich bijvoorbeeld richten op schuldpreventie, financiële educatie en/of coaching.