-

Onze aanpak

Vaardigheden, kennis en gedrag aanleren

In de wijken organiseren wij zoveel mogelijk aanbod van relevante projecten om mensen te helpen financieel zelfredzaam te worden.

Uitgangspunt hierbij is het model van financiële zelfredzaamheid, dat speciaal voor het programma van Schulden naar Kansen is ontwikkeld. In het model staan vier elementen centraal die in meer of mindere mate aanwezig moeten zijn in een huishouden, om te kunnen spreken van financiële zelfredzaamheid.

4 elementen van financiële zelfredzaamheid

 • Orde en overzicht houden in de administratie
  Mensen hebben inzicht in hun inkomsten en uitgaven. Zij hebben overzicht over hun administratie en bewaren hun administratie geordend in een map.
   
 • Basale kennis en begrip van financiële zaken
  Mensen beschikken over basale rekenvaardigheden; zij begrijpen de gevolgen van financieel handelen en weten welke instanties antwoord kunnen geven op financiële vragen. Daarnaast kunnen zij financiële risico’s inschatten.
   
 • Inkomen genereren
  Mensen vinden een (nieuwe) functie of werkervaringsplaats of maken gebruik van de inkomensondersteunende maatregelen waar zij recht op hebben.
   
 • Uitgaven beheersen (economisch keuzegedrag)
  Mensen geven niet meer uit dan dat zij aan inkomsten hebben. Zij kunnen zowel op de korte als op de lange termijn hun uitgaven plannen.

Aansluiten in de wijken

Om deze vier elementen van financiële zelfredzaamheid bij huishoudens te bereiken, sluiten we aan bij de lokale infrastructuur. Dat zijn de maatschappelijke organisaties, projecten, bedrijven en vrijwilligers in de wijken. We zijn actief in 12 wijken waar veel mensen wonen die worstelen met betalingsachterstanden en probleemschulden in de steden Amsterdam, Arnhem, Rotterdam en Zwolle:  

Amsterdam Arnhem Rotterdam  Zwolle
Nieuw West Malburgen Feijenoord Assendorp
Zuidoost Presikhaaf Delfshaven Holtenbroek
Noord Klarendal Charlois Diezerpoort

 

Onderzoek naar effect

Om er zeker van te zijn dat wat we doen werkt, onderzoekt het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam het effect en de impact van de initiatieven die we ondersteunen. Dit gebeurt via meerjarig onderzoek op 3 niveaus:

 1. Projecten
  Hoe verloopt het proces binnen de projecten en wat zijn de prestaties? Wat gaat er goed en heeft effect en wat kan beter?
   
 2. Individuele deelnemers
  Hoe ervaren de individuele deelnemers het nut van het project? En ervaren zij veranderingen in hun financieel gedrag, vaardigheden, betalingsgedrag en inkomens- en arbeidsmarktpositie na deelname? 
   
 3. Maatschappelijk
  Wat wordt er bereikt in de wijk? Wat is de ontwikkeling in betaalgedrag en betalingsachterstanden bij de grotere schuldeisers, zoals woningcorporaties, zorgverzekeraars en energieleveranciers?
   

Niet alleen op lokaal niveau wordt geprofiteerd van de onderzoeksresultaten, ook landelijk gezien leveren deze resultaten bruikbare data voor onze maatschappij over de relatie tussen aanpak en impact als het gaat om armoedebestrijding en hulp bij schulden.