Stadsgids Schulden010

Stadsgids Schulden010 maakt schuldhulp toegankelijker voor Rotterdammers

Op maandag 5 november 2018 hebben Stichting van Schulden naar Kansen en MUG magazine aan de Rotterdamse wethouder Michiel Grauss (Schuldenaanpak) een eerste exemplaar uitgereikt van de Stadsgids Schulden010.

In de recent verschenen publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek ‘Armoede en sociale uitsluiting 2018’ blijkt dat Rotterdam tot de gemeenten behoort met het hoogste aandeel huishoudens met een langdurig - vier jaar of langer - laag inkomen. Het is dus van groot belang om schuldhulp toegankelijk te maken voor de vele Rotterdammers met problematische schulden. De Stadsgids Schulden010 helpt de inwoners van deze stad op weg naar de meest geschikte schuldhulpverleningsorganisatie en biedt adressen waar ze voor hulp terecht kunnen.

“Mensen met problematische schulden zijn aan het overleven, ze dreigen te verdrinken in een moeras,” geeft wethouder Michiel Grauss aan, “Dit leidt ertoe dat mensen het overzicht verliezen en niet weten waar ze terecht kunnen met hun hulpvraag. Dat moet anders. Daarom ben ik heel blij met deze Stadsgids Schulden010. Dit initiatief biedt duidelijkheid en zorgt ervoor dat mensen weten waar ze terecht kunnen.”

Miranda de Boer-Visser, directeur Stichting van Schulden naar Kansen: “Sinds de oprichting van de stichting in 2008 hebben we veel schrijnende situaties gezien waarbij huishoudens steeds verder werden bedolven onder de schuldenberg. Mensen schamen zich voor hun situatie, ze raken in isolement en ze zien niet meer hoe ze de problemen kunnen oplossen. En het kan iedereen overkomen. Er zijn daarom gelukkig diverse voorzieningen waar je terecht kunt voor hulp, maar die moet je wel weten te vinden. En precies met deze reden hebben we samen met MUG, het Magazine voor Uitkeringsgerechtigden, de Rotterdamse editie van de Schuldengids ontwikkeld.”

De gids is gratis en wordt in een oplage van 15.000 stuks verspreid bij openbare locaties zoals stadskantoren en bibliotheken. Lees ook de digitale versie