Onderzoeksresultaten

Onderzoeksresultaten

Uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) blijkt de positieve impact van de projecten die Stichting van Schulden naar Kansen steunt. De gemiddelde schuld van een flink aantal deelnemers is na het afronden van een project significant afgenomen.

Om inzicht te krijgen in wat werkt in de aanpak van schulden, voert het lectoraat Armoede Interventies van de HvA een meerjarig effectonderzoek uit onder de projecten en hun deelnemers. Uit de onderzoeksresultaten over 2017 blijkt onder meer dat 23% van de respondenten die bij de start van een project een schuld heeft, na afloop schuldvrij is. Een ander opvallend resultaat is dat de gemiddelde schuld van een flink aantal deelnemers significant is afgenomen van €13.149 naar €7.282. Deelnemers ervaren ook een vooruitgang in hun financiële vaardigheden. Zo gaan zij bijvoorbeeld beter om met geld, of lukt het hen beter om hun uitgaven bij te houden.

‘Dankzij het onderzoek van de HvA weten we dat we op de goede weg zitten in het terugdringen van de schuldenproblematiek in Nederland. De onderzoeksresultaten bieden relevante en praktisch toepasbare inzichten over de effectiviteit van onze aanpak. Het meerjarige karakter van de samenwerkingen die de stichting aangaat, geeft ons de gelegenheid om huishoudens en projecten op een duurzame manier te versterken.’ zegt Miranda Visser-de Boer, directeur van Stichting van Schulden naar Kansen.