Jaaroverzicht 2019

Jaarverslag 2019

Jaaroverzicht 2019

Met plezier delen we hierbij ons Jaaroverzicht 2019. In deze editie blikken we terug op een aantal bijzondere hoogtepunten. Zo zijn dankzij jouw steun en de inspanningen van onze maatschappelijke partners vorig jaar 2.983 mensen bereikt. Daar zijn we trots op! Uit het impactonderzoek van de Hogeschool van Amsterdam blijkt bovendien dat het doorlopen van een lokaal en informeel schuldentraject bij een aanzienlijk deel van de respondenten tot een structurele verbetering van de financiële vaardigheden leidt. 

Samen maken we het verschil   
Op onze website vind je vanaf nu ook de onderzoeksresultaten over 2019. Door de groei van het aantal respondenten biedt het onderzoek nu meer inzage in de structurele effecten. Een voorproefje van enkele resultaten, waarbij op de lange termijn onder de respondenten:

  • 10% schuldvrij is geworden. In de nulmeting heeft 57% van de respondenten schulden, in de derde meting is dit 47%. 
  • De gemiddelde schuld afneemt
  • Het aantal schuldposten is gedaald van 2 tot 3 naar 1 tot 2 post(en)
  • Vaker geld beschikbaar is om de wasmachine te vervangen als deze kapot gaat
  • Vooruitgang zichtbaar is op alle vier de elementen van financiële redzaamheid

De volledige rapportages op project- en deelnemersniveau vind je hier op onze website. Wil je snel inzicht in de achtergrond van het vijfjarige onderzoek en de belangrijkste uitkomsten tot nu toe? Lees dan deze samenvatting

Tot slot
Ook dit jaar zetten we ons onverminderd in voor het financiële welzijn van Nederlanders. We houden oog voor de mensen om wie het gaat, brengen in kaart wat voor hen goed werkt en wat hen tegenwerkt, zodat we hen écht blijven helpen. En dat is hard nodig, want helaas is financiële gemoedsrust voor veel Nederlanders nog niet vanzelfsprekend. We zijn dan ook trots op al onze partners die hieraan een belangrijke positieve bijdrage leveren.