Onze ambitie

Image Image Image
Image
Image

van Schulden naar Kansen

Stichting van Schulden naar Kansen maakt zich sinds 2008 sterk voor het bevorderen van financiële zelfredzaamheid in Nederland. Met het gelijknamige programma van Schulden naar Kansen werken we aan een concreet doel, namelijk: armoede door probleemschulden in 4 steden in Nederland binnen 5 jaar terugdringen, door in die steden als verbindende factor op te treden tussen maatschappelijke organisaties, kennis- en onderzoeksinstituten en vrijwilligers.

Bovendien ondersteunen we maatschappelijke organisaties financieel. Hierbij gaat het specifiek om lokale projecten die mensen helpen om orde en overzicht in hun financiën aan te brengen, financieel assertiever te worden en hun inkomen te vergroten. Het is onze ambitie om de komende jaren 11.625 huishoudens die in armoede leven, veroorzaakt door schulden, meer financieel zelfredzaam te maken.

Onze activiteiten binnen het programma van Schulden naar Kansen worden door de Hogeschool van Amsterdam onderzocht op impact en effect. Hiermee creëren we inzicht in wat werkt in de aanpak van schulden en armoedebestrijding. Sinds 2016 is Aegon ook bij dit programma aangesloten.

Wij geloven dat ons programma bijdraagt aan een duurzame oplossing van armoede in Nederland.

Contact

Stichting van Schulden naar Kansen
Schenkkade 65, 2595AS Den Haag
Locatiecode HP G06.005

Mail ons